Adventní dopis

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Mat 24,42.

Milé sestry, milí bratři,

opět vás s příchodem adventu zdravíme.

Stránky

Přihlásit se k odběru Farní sbor ČCE v Sokolově RSS